russisk norsk
I dag:

 

Informasjonsarbeidet på BNIS

Informasjonsarbeidet er et av de viktigste ansvarsområdene for BNIS, ved siden av bibliotekdrift og organisering av kulturelle arrangementer. Fra begynnelsen av har BNIS hatt oppgave å informere de interesserte om kulturelle tilbud og arrangementer knyttet til Norge. Ved hjelp av Internett fikk man nye og bedre muligheter til å dekke dette området. Samtidig har det vært viktig å informere om hva som skjer både i Norge og innenfor samarbeidet mellom Norge og Russland.

I over ti år har BNIS hatt tett samarbeid med nettsidene norge.ru - ”Hele Norge på russisk”. Dette har blitt en viktig del av BNIS sin daglige jobb, og nå er det faktisk BNIS som har ansvar for hele innholdet på disse nettsidene. Dette arbeidet foregår i følgende hovedretninger:

1. Nyheter

Nyhetene skal omtale det som foregår i Norge, i norsk politikk, samfunnsliv, kunst og flere andre områder. Det kan også godt være stoff om samarbeidet mellom Norge og Russland eller det som foregår i Russland eller i andre land og er relatert til Norge.

De kilder som blir brukt, er både norske og russiske nettaviser og andre slags nettsider. BNIS har prøvd å legge mest vekt på å oversette nyhetsartikler fra norsk og engelsk, men i praksis varierer det hvor mange av disse blir publisert. I utgangspunktet blir 10 nyhetsartikler publisert hver dag, men dette kan være avhengig av det daglige arbeidet.

2. Annonser

BNIS publiserer annonser om de kommende og foregående kulturelle arrangementer som blir organisert både med BNIS sin deltakelse og av andre organisasjoner. Dette gjelder både arrangementer i Moskva og i andre byer. Samtidig legger BNIS vekt på å annonsere nye bøker og andre utgivelser. De sistnevnte blir gjerne systematisert i egne lister på BNIS sine egne nettsider (se del 5).

3. Større artikler

Den største delen av norge.ru utgjør forskjellige større tematiske artikler om temaer som Norge generelt, norsk politikk, kultur, kjente nordmenn osv. BNIS vil satse først og fremst på å lage sine egne materialer, men publiserer også det som ser aktuelt og spennende ut fra russisk nettsider. Hele materialet blir systematisert og delt inn i tematiske deler, slik at det blir lettere å finne det man trenger. På hovedsiden til norge.ru publiserer BNIS kortere annonser og smakebiter av de materialene som blir publisert. Hovedsiden blir fornyet ca to ganger i måneden. Når det gjelder originalmaterialer, er det i gjennomsnitt 3-4 store artikler per måned.

BNIS har også en egen spalte som heter ”Kalender”, der man forteller om viktige datoer i Norges historie, samt datoene når kjente nordmenn ble født eller døde. Denne spalten fornyes nesten hver dag og har en tilsvarende del på nettsidene, der man kan finne en oversikt over de viktige datoene året rundt.

4. Tematiske nettsider

I de siste årene har BNIS også drevet med å lage egne tematiske nettsider på norge.ru. Det første var knyttet til Hamsun-året 2009, da i løpet av hele året hadde BNIS ansvar for å drive en ”uoffisiell” russisk nettside om Hamsun. Det ble samlet en hel del artikler og andre materialer om Hamsun på russisk, og denne nettsiden ble nevnt på de offisielle norske nettsidene til Hamsun-året. I året 2011 har BNIS som oppgave å drive nettsiden for Nansen og Amundsen-året 2011, og kommer til å fortsette dette arbeidet videre.

5. BNIS sine nettsider

En del av norge.ru er BNIS sine egne nettsider lnic.norge.ru, der man kan finne informasjon som er direkte knyttet til BNIS sin virksomhet, annonser av kulturelle arrangementer, info om nye bokutgivelser, om biblioteket, den elektroniske katalogen osv. Disse nettsidene er tilgjengelige både på norsk og på russisk.

6. Andre ressurser

BNIS har også hatt sitt eget bildegalleri på nettsiden http://foto.mail.ru/mail/bnis/ og sin egen blogg: http://blogs.mail.ru/mail/bnis/. I bilegalleriet kan man se bilder fra forskjellige arrangementer, og i bloggen blir det publisert noen av de viktige annonsene.


Start side Legg til mine favoritter Site mappe Kontakt Oss
  akershus.no norge.ru
© NORGE.RU 1999-2021. Alle rettigheter er forbeholdt
For avskrivning arbeidsmateriale, anbefalingen å en sted er obligatorisk.
Det juridisk beskjed | Om en sted | Annonser
Utviklingen av steder, reklamen inne det Sykehuslege, forfremmelse og optimering