Print
Norsk Informashun Senter og Bibliotek » Nyheter

16. 04.2011
Den første turen utenfor romskip Den første turen utenfor romskip
Den 18.mars 1965 tok mennesket den første turen utenfor romskip. Det var sovjetisk romfarer Aleksei Leonov. ... »

© 1999-2014 Norsk Informashun Senter og Bibliotek.
Alle rettigheter er forbeholdt
For avskrivning arbeidsmateriale, anbefalingen å en sted er obligatorisk.
Det juridisk beskjed | Om en sted | Annonser
Utviklingen av steder, reklamen inne det Sykehuslege, forfremmelse og optimering