Print
Norsk Informashun Senter og Bibliotek » Nyheter

28. 07.2011
Breivik som terrorismens ”nye ansikt”?Breivik som terrorismens ”nye ansikt”?
De fleste analytikere sammenlikner blodbadet i Norge med sprengningen av en av de føderale bygningene i Oklahoma for 16 år siden. ... »

© 1999-2014 Norsk Informashun Senter og Bibliotek.
Alle rettigheter er forbeholdt
For avskrivning arbeidsmateriale, anbefalingen å en sted er obligatorisk.
Det juridisk beskjed | Om en sted | Annonser
Utviklingen av steder, reklamen inne det Sykehuslege, forfremmelse og optimering